insanio

insanio
insanio, 4, be mad, 10:20; A. 12:15; A. 26:24 f.

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • Christrose — Schneerose Schneerose (Helleborus niger) Systematik Ordnung: Hahnenfußartige (Ranunculales) …   Deutsch Wikipedia

 • Helleborus niger — Schneerose Schneerose (Helleborus niger) Systematik Ordnung: Hahnenfußartige (Ranunculales) …   Deutsch Wikipedia

 • Schneerose — (Helleborus niger) Systematik Ordnung: Hahnenfußartige (Ranunculales) Familie …   Deutsch Wikipedia

 • Schwarze Nieswurz — Schneerose Schneerose (Helleborus niger) Systematik Ordnung: Hahnenfußartige (Ranunculales) …   Deutsch Wikipedia

 • ԱՅՍԱՀԱՐԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0094 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ձ. δαιμονίζομαι a daemonio vexor, πνευματοφοροῦμαι spiritu (malo) ducor, ἑπιληπτεύομαι furo insanio Հարկանիլ յայսոյ. լլկիլ ʼի դիւէ. ... եւ մոլեգնիլ. մոլիլ. յիմարիլ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՒԱՆԴԵՄ — I. (եցի.) NBH 1 0390 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c ն. παρατίθημι, παραδίδωμι depono, commendo, repono, trado եւն. Տալ ինչ ումեք իբրեւ աւանդ. դնել յաւանդ. եւ Փոխանցել յայլս զբան ինչ պահելի հաւատարմութեամբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՏԱՂԱԿԻՑ — ( ) NBH 1 1060 Chronological Sequence: 5c ԿԱՏԱՂԱԿԻՑ ԼԻՆԵԼ. συμμαίνω simul insanio. Մոլեգնիլ ընդ այլում. *Ամենեցուն զամենայն ներեմք պատրաստաբար՝ յաղագս միոյն կատաղակից լինել. Առ որս. ՟Ժ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՏԱՂԻՄ — (եցայ.) NBH 1 1061 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c ձ. λυσσάω, λυττάω (որպես գայլանալ). in rabiem actus furo μαίνομαι insanio ἁγριαίνομαι efferor, ferocio, saevio. Գազանանալ. վայրենանալ. մոլիլ. մոլեգնել. ցնորիլ. վառիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿՈԿՈԶԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 1110 Chronological Sequence: 6c, 11c, 13c ձ. (որպէս լծ. ըստ կիւս. եւ գուշակ). եւ ԿՈԿՈԶԻՄ. κορυβαντιάω corybantas imitor entheo incessu, insanio, bacchor. մոլիլ իբր ըմբռնեալ ʼի հիացումն. աստուածարիլ. վարիլ որպէս գուշակ եւ իմաստակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿՈԿՈԶԻՄ — ( ) NBH 1 1110 Chronological Sequence: 6c, 11c, 13c ԿՈԿՈԶԱՆԱՄ (որպէս լծ. ըստ կիւս. եւ գուշակ). եւ ԿՈԿՈԶԻՄ. κορυβαντιάω corybantas imitor entheo incessu, insanio, bacchor. մոլիլ իբր ըմբռնեալ ʼի հիացումն. աստուածարիլ. վարիլ որպէս գուշակ եւ իմաստակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿՏՂԻՄ — (եցայ.) NBH 1 1131 Chronological Sequence: Early classical ձ. βακχεύομαι, γαργαλίζομαι, παραπαίω, μαίνομαι bacchor, desipio, insanio. Կատաղիլ. մոլիլ, մոլեգնիլ՝ մանաւանդ ʼի ցանկութիւս մարմնոյ. անկղիտանալ. եւ Խտտղիլ. գրի եւ ԿՏՂՄԻԼ. *Երիտասարդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”